Thu gọn nội dung trang chi tiết sản phẩm, danh mục sản phẩm

Code thu gọn nội dung mô tả của danh mục sản phẩm

Với đoạn code này bạn có thẻ thu gọn nội dung phần mô tả của danh mục sản phẩm WooCommerce một cách dễ dàng, khi thêm code sẽ xuất hiện nút xem thêm và thu gọn sản phẩm, bạn hoặc khách hàng có thể click để xem nhiều nội dung danh mục hoặc sản phẩm hơn rất tiện.

add_action('wp_footer','devvn_readmore_flatsome');
function devvn_readmore_flatsome(){
?>
<style>
.single-product div#tab-description {
overflow: hidden;
position: relative;
padding-bottom: 25px;
}
.single-product .tab-panels div#tab-description.panel:not(.active) {
height: 0 !important;
}
.devvn_readmore_flatsome {
text-align: center;
cursor: pointer;
position: absolute;
z-index: 10;
bottom: 0;
width: 100%;
background: #fff;
}
.devvn_readmore_flatsome:before {
height: 55px;
margin-top: -45px;
content: "";
background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%);
background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff00', endColorstr='#ffffff',GradientType=0 );
display: block;
}
.devvn_readmore_flatsome a {
color: #318A00;
display: block;
}
.devvn_readmore_flatsome a:after {
content: '';
width: 0;
right: 0;
border-top: 6px solid #318A00;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
margin: -2px 0 0 5px;
}
.devvn_readmore_flatsome_less a:after {
border-top: 0;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
border-bottom: 6px solid #318A00;
}
.devvn_readmore_flatsome_less:before {
display: none;
}
</style>
<script>
(function($){
$(document).ready(function(){
$(window).on('load', function(){
if($('.single-product div#tab-description').length > 0){
var wrap = $('.single-product div#tab-description');
var current_height = wrap.height();
var your_height = 300;
if(current_height > your_height){
wrap.css('height', your_height+'px');
wrap.append(function(){
return '<div class="devvn_readmore_flatsome devvn_readmore_flatsome_more"><a title="Xem thêm" href="javascript:void(0);">Xem thêm</a></div>';
});
wrap.append(function(){
return '<div class="devvn_readmore_flatsome devvn_readmore_flatsome_less" style="display: none;"><a title="Xem thêm" href="javascript:void(0);">Thu gọn</a></div>';
});
$('body').on('click','.devvn_readmore_flatsome_more', function(){
wrap.removeAttr('style');
$('body .devvn_readmore_flatsome_more').hide();
$('body .devvn_readmore_flatsome_less').show();
});
$('body').on('click','.devvn_readmore_flatsome_less', function(){
wrap.css('height', your_height+'px');
$('body .devvn_readmore_flatsome_less').hide();
$('body .devvn_readmore_flatsome_more').show();
});
}
}
});
});
})(jQuery);
</script>
<?php
}

Code thu gọn nội dung của mô tả sản phẩm

Với đoạn code này bạn có thể thu gọn nội dung phần mô tả  sản phẩm WooCommerce một cách dễ dàng

<pre class="enlighter-clipboard">/*
* CODE THU GỌN NỘI DUNG SẢN PHẨM CHO THEME FLATSOME
*/
add_action('wp_footer','mdsco_readmore_flatsome');
function mdsco_readmore_flatsome(){
?>
<style>
.single-product div#tab-description {
overflow: hidden;
position: relative;
}
.single-product .tab-panels div#tab-description.panel:not(.active) {
height: 0 !important;
}
.mdsco_readmore_flatsome {
text-align: center;
cursor: pointer;
position: absolute;
z-index: 9999;
bottom: 0;
width: 100%;
background: #fff;
}
.mdsco_readmore_flatsome:before {
height: 55px;
margin-top: -45px;
content: "";
background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%);
background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff00', endColorstr='#ffffff',GradientType=0 );
display: block;
}
.mdsco_readmore_flatsome a {
color: #318A00;
display: block;
}
.mdsco_readmore_flatsome a:after {
content: '';
width: 0;
right: 0;
border-top: 6px solid #318A00;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
margin: -2px 0 0 5px;
}
</style>
<script>
(function($){
$(document).ready(function(){
$(window).on('load', function(){
if($('.single-product div#tab-description').length > 0){
var wrap = $('.single-product div#tab-description');
var current_height = wrap.height();
var your_height = 300;
if(current_height > your_height){
wrap.css('height', your_height+'px');
wrap.append(function(){
return '<div class="mdsco_readmore_flatsome"><a title="Xem thêm" href="javascript:void(0);">Xem thêm</a></div>';
});
$('body').on('click','.mdsco_readmore_flatsome', function(){
wrap.removeAttr('style');
$('body .mdsco_readmore_flatsome').remove();
});
}
}
});
});
})(jQuery);
</script>
<?php
}</pre>

THIẾT KẾ WEB 68 – WEB68

EMAIL: info.thietkeweb68@gmail.com

SĐT: 0359373636 – 0902229139

WEBSITE: thietkeweb68.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.