Thêm số lượng người đang xem random, thay đổi theo giây sử dụng HTML và JQuery

Nay mình sẽ share 1 đoạn code hiển thị số lượng người đang xem random và thay đổi theo giây, các bạn có thể dùng đoạn code này để kích thích khách hàng mua hàng nhiều hơn trên website mình nhé.

Đầu tiên các bạn tạo 1 shortcode hiển thị đoạn text “Có xxx người đang xem” giúp mình.

function dangxem (){
ob_start();?>
<div class="dangxem">
<img width="23" src="/wp-content/uploads/2022/06/eye.png"> 
<span>Đang có </span>
<span class="eyes swing">1005</span>
<span>người xem sản phẩm này</span>
</div>
<?php $list_post = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $list_post;
}
add_shortcode('dangxem','dangxem');

Kế tiếp chúng ta sẽ thêm 1 đoạn script để có thể thay đổi số lượng ng đang xem theo giây.

<script>
jQuery(document).ready(function($){
setInterval(function(){ 
number = Math.floor((Math.random()*600)+1400);
$('.eyes').text(number);
},3000);
});
</script>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.