Sửa text nút thêm vào giỏ hàng thành đoạn text khác

add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_product_add_to_cart_text' );
function woocommerce_custom_product_add_to_cart_text() {
return __( 'Giỏ hàng', 'woocommerce' );
}
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_single_add_to_cart_text' );
function woocommerce_custom_single_add_to_cart_text() {
return __( 'Giỏ hàng', 'woocommerce' );
}

THIẾT KẾ WEB 68 – WEB68

EMAIL: info.thietkeweb68@gmail.com

SĐT: 0359373636 – 0902229139

WEBSITE: thietkeweb68.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.